Újrahasznosítás

Mit is értünk pontosan újrahasznosítás alatt? És hogyan épül be ez a körforgásos megoldás a lehetőségeink közé?

3

Tom Szaky, a „Hulladék – tudatosan” című könyvében egy nagyon jó ábrán szem­lélteti a lehetőségeinket, így állítja fel a saját, 9 lépcsős hulladékpiramisát, mely az elektronikai termékek esetében is alkalmazható.

Leginkább fenntartható
Hulladék keletkezésének megelőzése 1. Felhagyni a vásárlással Nem kell új árut előállítani
2. Használt áru vásárlása
3. Tartós áru vásárlása Csökken a hasznosíthatatlan végtermékek mennyisége
4. Tudatos vásárlás
A létrejövő hulladék kezelése 5. Újrafelhasználás Cirkuláris megoldások
6. Továbbhasznosítás
7. Újrahasznosítás
8. Szemétégetés Lineárismegoldások
9. Szemétlerakás
Legkevésbé fenntartható

Tom Szaky: Hulladék – tudatosan, 2014 (9. fejezet, 139. oldal)

Emeljünk ki néhány fontos fogalmat a fenti táblázatból:

Újrafelhasználás alatt a szerző a jogalkotók által is használt újrahasználatot (angolul: reuse) érti. Az újrafelhasználás szerinte a szemét mindhárom vonatkozását értéknek tekinti: az összetételét, a formáját és a használat célját is. Tipikusan ilyen eset, ha a Vaterán, Ebayen eladjuk a fényképezőt, melyet megvesz valaki, aki továbbhasználja, fényképez vele.

Továbbhasznosítás alatt érti azt az esetet, amikor a formát és az összetevőket meg­tartjuk, de a felhasználási célt megváltoztatjuk. Ilyen tehát a monitorból cicaház esete (angolul: upcycling).

Újrahasznosításról pedig akkor beszélhetünk Tom Szaky szerint, ha a terméknek csak az összetevőit tekintjük értékesnek, a formáját és a felhasználási módját azonban nem akarjuk megtartani. Ez a meghatározás is megfelel egyébként a jogalkotói definíciónak. Ez az az eset, amikor például egy porszívót a hulladékfeldolgozó anyagfrakcióira bont, és azon frakciókat, melyek a termelésbe visszaforgathatók (pl. fémek), újrahasznosításra kerülnek, abból valamely iparág újra terméket készít.

Ismerős lehet a 3R elmélete is: reduce, reuse, recycle. Ez az elmúlt években már 9, sőt 10R-re bővült, ahogy az alábbi ábrán is látható (az R10 elmélete szerint R0-ként a refuse (visszautasítás) szerepel: