REACH and RoHS

A REACH-szabályozás 2007-ben lépett hatályba (Regulation EC 1907/2006), és a célja az volt, hogy információ álljon rendelkezésre a gyártók és importőrök által felhasznált vegyi anyagokról, annak érdekében, hogy azok emberre és a környezetre gyakorolt hatása vizsgálható legyen.

3

A REACH egy mozaikszó: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, vagyis a vegyi anyagok regisztrációját, értékelését, engedélyezését és korlátozását jelenti.

Az Európai Vegyianyag-ügynökség, az ECHA felelős a feladatok végrehajtásáért.

A REACH-szabályozás a fogyasztóknak is biztosít jogot arra, hogy megtudják, az általuk vásárolt termék tartalmaz-e különös aggodalomra okot adó anyagot. A gyártó vagy a forgalmazó 45 napon belül köteles a fogyasztói kérdésre válaszolni.

Ezen az oldalon további részletes információk olvashatók a szabályozásról.

A RoHS-szabályozás az elektronikai termékek veszélyesanyag-tartalmának korlátozásáról szól (RoHS, azaz Restriction of Hazardous Substances). A szabályozásról az Európai Parlament és Tanács az 2002/95/EK irányelvében, a RoHS1. irányelvben döntött. Hazánkban az irányelvet átültető 16/2004. (X.8.) KvVM rendeletet 2006. július 1-jétől kellett alkalmazni.

Az Európai Unióban a szabályozás 2008-2010. között felülvizsgálatra került, és így született meg a RoHS1. irányelvet váltó, az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU irányelve, a RoHS2. irányelv, melyet a hazai jogba a 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet ültetett át.

A szabályozás szerint hatféle vegyi anyagot nem lehet a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladóan alkalmazni az elektromos készülékekben. Ez a 6 anyag az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, valamint a polibrómozott bifenilek (PBB) és a polibrómozott difenil-éterek (PBDE).

2019-ben jelent meg a RoHS-szabályozás módosításáról szóló 307/2016. (X.13.) Korm.rendelet. Ez, összhangban az uniós szabályozással, az eddigi hat korlátozott anyag (Pb, Hg, Cd, Cr (VI), PBB, PBDE) mellett – 2019. július 22-i hatályba lépéssel – bevezet további négy korlátozás alá kerülő anyagot. Ezek a következők:

  • DEHP: bisz(2-etilhexil)-ftalát
  • BBP: benzil-butil-ftalát
  • DBP: dibutil-ftalát
  • DIBP: diizobutil-ftalát

Ezen az oldalunkon részleteket olvashat az egyes, korlátozásra kerülő anyagokról.