Környezettudatosság mentén (SELL Magazin interjú)

2023.02.8

3

Noha a 2021-es új energiacímke bevezetéséhez hasonló léptékű szabályozásváltozásokra nem került sor tavaly, azért a döntéshozók nem tétlenkedtek 2022-ben sem a környezettudatosság mentén alakított szabályozásokat illetően. Mészáros Fannival, az APPLiA Magyarország Egyesülés cégvezetőjével beszélgettünk az idei évben várható változásokról és azok hatásairól.

Applia Mészáros Fanni SELL Magazin interjúkép

A 2021-ben megújult energiacímke csak bizonyos termékköröket érintett, a rendelkezés a tervek szerint 2022-ben további termékkategóriákra is kiterjedt volna. Tavaly ez elmaradt. Idén várható változás a szabályozásban a légkondicionálók, szárítógépek és a porszívók esetében?

A 2022–2024 időszakban az energiacímkék alapját jelentő ekodizájn-stratégiában a hűtő-fűtő szektor prioritást élvez, elsősorban az energiaválság miatt. De természetesen továbbra is napirenden van az egyéb termékkategóriákra vonatkozó rendelkezések megújítása is. Ha most az ütemezést nézzük, akkor a következő érintett termékcsoport a szárítógép lesz. Ezen készülék vonatkozásában az új energiacímke-szabályozás a jelenlegi tervek szerint 2023 utolsó negyedévében kerül kihirdetésre. Onnantól számítva 18 hónap telik el még a hatálybalépésig, majd 6 hónap türelmi, átmeneti időszak következik: ez lesz az ún. kettős címkézés időszaka, amikor a boltban még a jelenlegi címkét láthatjuk, de a készülékhez a gyártóknak már az újat is bele kell tenniük a dobozba. A boltokban tehát az új szabályozás hatálybalépésétől számított két év múlva találkozhatunk majd az új címkékkel. A porszívókat és a légkondicionálókat érintő változásokat pedig várhatóan 2024-ben jelentik majd be, tehát ezen készülékek esetében a kétéves megvalósulási időszak ekkor indulhat majd el.

Az elemek és akkumulátorok cserélhetőségére vonatkozó előírásokkal kapcsolatban tavaly megszületett a döntés. Mit ír elő ez a rendelkezés, illetve mikor lép hatályba?

Igen, tavaly december 9-én született meg az új, uniós rendelet végleges szövege az Európai Bizottság, Parlament és Tanács egyeztetési folyamatában. Ez az új szabályozás az elemek és akkumulátorok teljes életciklusára meghatároz fenntarthatósági kritériumokat, a gyártástól a használaton át a hulladékkezelésig. Fontos pontja az elemek és akkumulátorok cserélhetősége, vagyis az, hogy mi, fogyasztók is el tudjuk távolítani és cserélni tudjuk az egyes készülékekben található elemeket, akkumulátorokat.

Az APPLiA ezzel kapcsolatban három javaslatot nyújtott be, és mindhárom támogatásra került. Az első, hogy legyen megfelelő felkészülési idő a gyártók számára a változásra. Ez a végleges szövegben a rendelet hatálybalépésétől számított 42 hónap lesz. Az új szabályozás egyébként a várhatóan hamarosan megtörténő kihirdetését követő 20. napon lép majd hatályba, és mivel ez is rendeleti formát kapott, így nem kell a nemzeti jogba átültetni; közvetlen hatállyal bír majd. A második fontos kritérium számunkra az volt, hogy a vízzel érintkező készülékek képezzenek kivételt. Ezek a készülékek speciális készülékek, és a fogyasztó biztonsága indokolja, hogy ezekben a készülékekben az akkumulátort szakszerűen cseréljék ki. Harmadrészt volt egy olyan korábbi javaslat, hogy abban az esetben, ha az elem vagy az akkumulátor olyan kicsi, hogy a gyártó az előírt információkat nem tudja rajta megjeleníteni, a készülékre kerüljenek ezek az információk. Jeleztük, hogy ez hosszabb távon épp a cserélhetőség miatt okozhat gondot: hiszen ha idővel cserére kerül az akkumulátor, akkor a készüléken nem valós információk lesznek. Szerencsére a jogalkotó elfogadta az érvelésünket, és módosított ezen a követelményen.

A televíziók energiafogyasztására vonatkozó rendelkezés 2023-ra szigorítást ütemezett elő. Ez bizonyos szegmenseket, elsősorban a 8K televíziókat meglehetősen nehéz helyzetbe hozhat. Történt, történik ezzel kapcsolatosan felülvizsgálat? Napirenden van a kérdés?

Valóban a vonatkozó ekodizájn-termékrendelet, mely 2021. március 1-jén lépett hatályba, idén március 1-től újabb szigorítást írt elő: az energiahatékonysági index értéke csökken ismét, vagyis március 1-től bizonyos készülékek, melyek a szigorúbb követelményeket nem teljesítik, már nem helyezhetők forgalomba. Ez a szigorítás valóban főként a 8K készülékek jelenlegi modelljeit érinti. A gyártók számára ismert volt régóta a szabályozás tartalma, így készülhettek rá. Fontos azonban azt megjegyezni, hogy a szigorítás nem érinti a már piacra helyezett készülékeket: ezek továbbra is eladhatók.

Tavaly a fenntartható termékpolitikát illetően is változások történtek. Megszületett az új „Ekodizájn a Fenntartható Termékekért Rendelet”, az ESPR tervezete. Pontosan mi ez, illetve mikortól lehetnek ennek hatásai az iparágra?

Az unió környezetvédelmi alapstratégiáját a Green Deal, azaz „Zöld Megegyezés” dokumentum rögzíti. Ennek számos részterülete van, mint például a körforgásos gazdaság. Ennek pedig része a fenntartható termékpolitikai kezdeményezés, és ez a keretszabályozás, illetve az ennek alapján majd megalkotásra kerülő egyes termékrendeletek fogják a jövőben meghatározni, hogy milyen is lesz a jövő fenntartható terméke. Persze, maga az ekodizájn-szabályozás nem új szabályozás. Az első keretirányelv még 2005-ben született meg; ez a szabályozás egyes energiafogyasztó készülékek energiafelhasználásnak csökkentését célozta. Később, a körforgásos gazdaság égisze alatt módosult a szabályozás: a 2021. március 1-jén hatályba lépett módosítás a hűtők és fagyasztók, mosógépek, mosó-szárító gépek, mosogatógépek, televíziók és egyéb kijelzők tekintetében már ún. erőforrás-hatékonysági szempontokat is figyelembe vevő kötelezettségeket is tartalmaz az energiafogyasztási kritériumok mellett. Ilyenek például az alkatrészek rendelkezésére állására vonatkozó követelmények. A tavaly március 30-án elfogadott ESPR pedig ennek a folyamatnak a következő lépcsőfoka: ez az új szabályozás a jelenlegi irányelvet váltja majd, ha hatályba lép.

Az ESPR az elektronikai termékek mellett ruhákra, bútorokra, illetve egyéb termékekre is vonatkozik majd. Tartalma pedig két részre osztható, a gyártásra vonatkozó előírások olyan elemekkel bővülnek, mint a tartóssági, javíthatósági index bevezetése, az egységes környezetvédelmi lábnyom meghatározása, illetve a termékek újrahasznosítható anyag tartalmának szabályozása. A másik részbe a fogyasztók tájékoztatását célzó elemek sorolhatók. Idetartozik a digitális termékútlevél, ami az energiacímkéhez hasonló információs eszköz lesz, csak sokkal több termékjellemzőt tartalmaz majd. Valamint itt említhető például az ún. „öko” logók egységesítése is. Jelenleg az unióban 200 különféle jelzés, embléma létezik, amelyek mögött nincs egységes kritériumrendszer, így értelmezhetetlenek, összehasonlíthatatlanok. Várhatóan a jövőben szabványszerűen meghatározásra kerülő környezeti lábnyom lesz majd az az ismertető, mely ezeket ökojelzéseket felváltja.

A tartalom mellett pedig fontos a formátum is. Az ESPR nem irányelv, hanem közvetlen hatályú rendelet lesz. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy irányelveket a tagországok átültetik saját jogrendszerükbe, és így akár az is előfordulhat, hogy a szabályozás bizonyos vonatkozásai némileg eltérnek országonként. Az irányelvek ugyanis csak céljaikban kötelezik a tagállamokat, de a megvalósítás módját a tagállamok maguk választhatják meg. A rendelet esetében viszont egészen biztosan ugyanaz a szabályozás lesz érvényben minden tagállamban. Ezt nem is kell a saját jogba átültetni, mert közvetlen hatállyal bír, vagyis a rendelet szabályaira közvetlenül lehet hivatkozni minden tagállamban. Az ESPR-rendelet megjelenése a jövő vagy az azt követő évben várható.

Várhatóak az idén az iparágat érintő egyéb változások akár nemzetközi, akár hazai vonatkozásban?

Idén júliusban lép életbe idehaza az EPR- (kiterjesztett gyártói felelősség) rendelet, amely a hulladékgazdálkodás vonatkozásában hoz változást. A technikai módosítások, a regisztrációs és nyilvántartási kötelezettségek mellett a finanszírozást is érinti az új szabályozás. Bevezetésre kerül az EPR-díj, amely feltehetően a környezetvédelmi termékdíjat váltja fel, legalább is részben. Ugyanakkor január végén még nem lehet tudni pontosan, hogyan alakulnak majd a díjtételek. Összességében az EPR bevezetése mindenképpen nagy kihívás lesz az iparág számára.

Tavaly került az APPLiA élére Hakan Bulgurlu, aki nemcsak pozíciójánál fogva, hanem személyesen is elkötelezett a fenntarthatósági célok mellett. Az ő személye hozott esetleg új megközelítést a szervezet tevékenységében?

Úgy gondolom, bizonyos tekintetben igen. A tavaly megválasztott elnök új színt hozott a kommunikációba. Én például a bemutatkozó beszéde után nagyon kíváncsi lettem a könyvére, és elolvastam. Az Everestet meghódító kalandjának részletei mellett számos környezeti kihívást elemez benne, érthetően, tömören. Nagyon tetszett! Személyes elkötelezettsége és aktív közösségimédia-tevékenysége egy modernebb, életközelibb látásmódnak adott teret a szervezeten belül. A formális, merev struktúrát nyitottabb, közvetlenebb irányba vitte, ami élénkítően hat a kollégákra is.

Mészáros Fanni az APPLiA Magyarország cégvezetője

Az APPLiA Magyarország milyen tervekkel, programokkal vág neki az idei évnek?

Idén szeretnénk továbbfejleszteni és bővíteni a képzési programunkat. A Jászberényben már az 5 évfolyamnál tartó szerelőképzésben történő részvétel – számos egyéb felnőttképzéshez hasonlóan – technikusi végzettséget követel. Azon dolgozunk, hogy e tekintetben nagyobb rugalmasságot érjünk el, és ezzel bővítsük azok körét, akik jelentkezhetnek a programba. Terveink között szerepel egy APPLiA-minősített képzés kidolgozása és elindítása is. Ez egy rövidebb, szerelőknek szánt specifikus oktatás lesz, amely lehetőséget ad a ma szerelőinek, hogy frissítsék a tudásukat. Ez a képzés reményeink szerint értéket teremt a szakmában a bizonyítvány számára hosszabb távon is. Egy tanároknak szánt továbbképzési programon is dolgozunk, ami pedig főként az aktuális környezeti és fogyasztóvédelmi szabályozásokkal foglalkozna. Célunk, hogy kicsit közelebb hozzuk az aktuális irányokat, szabályozásokat és kutatási eredményeket azokhoz, akik a fiatalokat oktatják.

Az idei év másik fontos területe számunkra a fogyasztók felé történő kommunikáció. Ez három pillérre épül. Az energiacímke tartalmára és jelentőségére kívánjuk jobban felhívni a figyelmet, és a vásárlók ezzel kapcsolatos tudását szélesíteni. A korábbi energiakalkulátorok megújításával és újak létrehozásával is szeretnénk elősegíteni a tudatos választást. Harmadik elemként pedig a karbantartás, a megfelelő készülékhasználat és hibamegelőzés szerepét is szeretnénk hangsúlyozni. Ehhez a kezdeményezésünkhöz egy újabb könyvet és öt tájékoztató kisfilmet is készítünk majd az év során.

A Magazin január-február 2023. száma az alábbi linken letölthető:
https://sellmagazin.hu/magazin-archivum/januar-februar-2023/

A kapcsolódó podcast az alábbi linken keresztül meghallgatható:
https://applia.peppersgroup.hu/kornyezettudatossag-es-haztartasi-gepek-sell-magazin-podcast/